ЗАКАЗАНА ДРУГА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Седница Скупштине Града Смедерева заказана је за петак, 25. септембра. На дневном реду наћиће се Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Смедерева за 2019. годину , Извештај независног ревизора о обављању ревизије, Предлога консолидованог завршног рачуна буџета на дан 31. децембар 2019. године као и информација о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета за период јануар – јун 2020. године. Одборнице ће разматрати и информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач град Смедерево. Такође ће се , поред осталог,  разматрати Предлози одлука о усвајању годишњих ликвидационих извештаја као, и информације о финансијким извештајима са извештајима овлашћеног ревизора и извештајима о степену реализације програма пословања за 2019. годину јавних предузећа чије је оснивач Град Смедерево. и то: ЈП Урбанизам, ЈКП Водовод, ЈКП Зеленило и гробља, ЈКП Паркинг сервис, ЈП Грејање, ЈП Градско стамбено, ЈП Спортски центар и ЈП Смедеревска тврђава.

 

Please follow and like us:
Posted in Политика.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *