PRIVREDNI RAST I RAZVOJ SMEDEREVSKE PALANKE – Goša FOM

Kada spomenemo Smederevsku Palanku prva asocijacija svakako je Goša. Nekad stožer, ne samo palanačke privrede, već i privrede na teritoriji čitave Jugoslavije i bivših država. Goša obeležava 100 godina od osnivanja, dakle od 1923. govori se o ovoj uspešnoj firmi koja je održana što se tiče poslova i kompletnog ambijenta upravo zahvalјujući Goša FOM-u. Jedna od celina koja je decenijama unazad bila izuzetno uspešna kada govorimo o holding korporaciji, nastavlјa svoj pohod ka domaćem, inostranom i svetskom tržištu. Goša FOM je sada sinonim privrednog rasta i razvoja Smederevske Palanke i u ovoj godini izuzetno uspešni rezultati postignuti su i na domaćem i na inostranom tržištu. Goša FOM ima planove i za naredni period i svakako možemo govoriti o velikom značaju ove kompanije za lokalnu samoupravu, za grad i za privredni razvoj Smederevske Palanke.
Privredni rast i razvoj Smederevske Palanke poslednjih godina svakako je u fokusu nadležnih institucija i sigurno doprinosi sveobuhvatnom bolјem položaju građana na teritoriji naše lokalne samouprave. Uvek je dobro kada na teritoriji jednog grada ili opštine imamo uspešne kompanije, koje su itekako prepoznatlјive, ne samo na srpskom tržištu, ne samo u regionu, već i u evropskim i svetskim razmerama. Zaštitni znak decenijama unazad Smederevske Palanke svakako je bila Goša, nekada holding korporacija, a sada nekoliko firmi i dalјe koristi taj naziv kao naslednici nekada veoma uspešne firme. Goša FOM, kada pomenemo naziv te kompanije svakako svi veoma dobro znaju, bilo da je u pitanju Srbija, bilo da je u pitanju inostrano tržište. Naš sagovornik u predstavlјanju privrednog rasta Smederevske Palanke je gospodin Srdan Dimitrijević, generalni direktor kompanije Goša FOM. Gospodine Dimitrijeviću, kada obeležavate jubilej 100 godina Goše, praktično Vi ste se podrudili da tokom ove godine još jednom skrenemo pažnju na bogatu istoriju i na ono što je Goša decnijama unazad značila, ne samo Smederevskoj Palanci, već tada i Jugoslaviji, pa i Evropi i svetu.
Obeležavanjem 100 godina postojanja Goše, u stvari Goša FOM, zato što sve firme koje su ostale u Goši one faktički i nose i dalјe ime Goša, mi smo kao Goša FOM hteli da obeležimo taj jubilej i mislim da smo to uradili na pravi način. Cele godine trudili smo se da ova godina bude godina obeležavanja jubileja. U ovim vremenima, koja su pre ovoga bila dosta teška vremena, period od 1990. do 2000. je bio izuzetno težak mi smo uspeli kao kompanija, kao firma da se stabilizujemo, da iskoristimo taj trenutak da odemo u razvoj novih proizvoda, u razvoj u traženje novih tržišta. Vratili smo se ponovo na rusko tržište, kod EPS-a smo bili već prisutni tako da taj period smo iskoristili faktički da na neki način, a bila su teška vremena, da stabilizujemo firmu. U tom recimo periodu dosta kadrova je napustilo firmu, ali ostali su oni koji su verovali u firmu, koji su verovali u budućnost firme. Priča se promenila od 1999. pa nadalјe došli smo do poslova u obnovi zemlјe, posle toga došli smo do poslova u EPS-u. Ušli smo na rusko tržište, u programima u metalurškim kombinatima gde smo radili oblast koksnih mašina, oblast dizalica, kranova. U EPS-u smo ušli u razvoj transportera za površinske kopove Kostolca. Tako da period poslednjih dvadesetak godina je baš period uspešnog poslovanja FOM-a. U tom periodu uradili smo vrlo bitnu stvar 2005. godine ušli smo u privatizaciju Goša FOM i mi smo, sagledavajući situaciju tada, kao konzorcijum kupili 71% kapitala Goša FOM i evo i do dana današnjeg mi kao konzorcijum, kao vlasnici FOM-a uspešno funkcionišemo i Goša FOM uspešno posluje i danas.
Vi ste odradili jednu kampanju tokom 2023. godine koja se upravo odnosi na 100 godina Goše. Malo je kompanija koje su poslovale na taj način, ranije kao holding korporacije, koje su toliko bile značajne i koje su toliko projekata odradile na kompletnom svetskom tržištu kao što je bio slučaj Goša. Upravo se trudite i sada i kroz ovu kampanju i kroz, jednostavno, sav ovaj prostor koji je Gošin i gde se i nalazi sedište Vaše kompanije, da još jednom svima skrenemo pažnju koliko je značajan i taj jubilej i koliko je u stvari Goša i dalјe značajna u ovom slučaju kada govorimo ne samo za Smederevsku Palanku, već i znatno šire. Stavili ste, čini mi, se u tom obeležavanju pored tih poslovnih dobrih rezultata i akcenat upravo na to koliko je bitna bila Goša nekada i koliko je bitno očuvati tu tradiciju, kao osnov za neka bolјa buduća vremena.
Kao što svi znamo Goša je, po meni, osnov postojanja Smederevske Palanke. Goša kao Goša, da kažemo stara Goša samim tim i Goša FOM u poslednjih dvadesetak godina je osnov i privrednog rasta u opštini i šire, znači i u Srbiji. Mi doprinosimo, pošto plaćamo sve poreze i doprinose koji su potrebni, samim tim doprinosimo punjenju budžeta Republike, a samim tim i budžeta Smederevske Palanke. Mislim i dalјe da na teritoriji opštine Smederevska Palanka treba da postoje velike firme od kojih nam, na neki način, se bazira razvoj grada i dalјe. Normalno i manje firme koje, više manjih firmi koje treba da funkcionišu, a treba da postoji neka veća firma koja faktički treba da vuče malo napred i privredni taj razvoj u opštini Smederevska Palanka.
Kakva je sada situacija u Goša FOM-u, što se tiče zapošlјavanja lјudi, koliko imate radnika? Oni su prisutni sada na brojnim poslovima kada govorimo i o plasmanu Vaših proizvoda na inostrano tržište.
Goša FOM ušla je u fazu da početkom 2023. Ugovorili smo oko 120 miliona evra poslova. Najvećim delom u Elektroprivredi, a delom i za rusko tržište. 120 miliona evra, to u poslednjih dvadesetak godina, pa i šire nije se desilo da smo imali toliko ugovorenih poslov. Samim tim, tih 120 miliona evra nama omogućava da imamo kompletnu uposlenost za 2023. koja je već na kraju, 2024. i 2025. To mnogo znači za one koji su zaposleni u FOM-u, samim tim znači i za opštinu Smederevska Palanka. Sav taj prihod ili plate, primanja radnika na neki način se najvećim delom potroši na teritoriji opštine Smederevska Palanka. Mi sad trenutno imamo oko 750 radnika, imamo potrebe za upošlјavanje i većeg broja radnika. Nažalost, tržište proizvodnih radnika nije takvo da ima na tržištu proizvodnih randika. Mi primamo proizvodne radnike i dalјe, samim tim i visoko stručne radnike, inženjere i sve. Nama su potrebni stručnjaci i radnici svih profila. Za sada kadrovska ta situacija je dobra, ali mislim da možemo da uposlimo i više radnika i više stručnih radnika.
Koliko je samo ime Goša značajno za Srbiju videlo se i prilikom centralne proslave obeležavanja 100 godina Goša FOM-a i Goša kompanije, kada ste dobili i priznanje od najviših državnih instanci, kada se i videlo upravo, bio je prisutan ministar gospodin Martinović. Direktno od predsednika Aleksandra Vučića ste dobili, u stvari poruku i to priznanje i jednostavno to je na neki način i potvrda koliko je, u stvari Goša FOM uspešna i koliko znači u ovom slučaju za Smederevsku Palanku i kompletno za srpsku privredu, koja sigurno u ovim teškim trenucima na svetskom tržištu takve slučajeve mora da podrži u svakom smislu.
Na obeležavanju 100 godina, na toj proslavi koju smo imali, mi smo imali goste i iz Evrope, imali smo goste iz Rusije, da kažem pokrivene su skoro bile sve evropske zemlјe, takođe i Ruska Federacija, dosta domaćih partnera, najviše partnera iz Elektroprivrede jer najviše i radimo za Elektroprivredu, naročito za površinske kopove u Kolubari i u Kostolcu. Sva ova oprema koju sada radimo, koja je i deo investicije u Kolubari i Kostolcu da bi se povećala proizvodnja uglјa, da bi moglo da ima dovolјno električne energije u budućnosti u Srbiji. Velika ulaganja u Elektroprivredi su bila, mi smo jedina kompanija na ovim područjima u toj oblasti koja može da odgovori tim zahtevima. Poznati smo i u Evropi, u Rusiji naročito smo poznati. U Rusiji, da kažem uradili smo u periodu kada je bila stara Goša, u periodu osamdesetih, devedesetih godina posle raspada Sovjetskog Saveza. Dosta jugoslovenskih i srpskih firmi je radilo u Rusiji, a mi smo jedna od retkih, a možda i jedina firma koja se vratila na rusko tržište. Onda smo krenuli iz početka, ušli u ruske metalurške kombinate, razvijali opremu po našim projektima to je odgovaralo ruskim kombinatima. Bili smo jeftiniji od evropskih firmi, tako da su uvek nas izabrali za isporučioce opreme. Sada, nažalost, u vreme ovih sankcija i rata to se smanjilo, a mi smo i dalјe prisutni tamo sa raznim projektima. Mislimo da će to ponovo, kada bude prošlo sve ovo, da će to ponovo da se pokrene. Sad trenutno imamo i deo poslova oko dvadesetak miliona evra i imamo i za rusko tržište.
Gospodine Dimitrijeviću, emotivno ste vezani za Gošu. Emotivno ste vezani za ovaj prostor ovde i znam da zaista ulažete napore i sredstva da se upravo ovaj prostor gde se nalazila nekad Goša holding korporacija, sada i sedište i proizvodni pogoni Goša FOM-a, da se održi ta tradicija koja je jako bitna za Smederevsku Palanku. Govorimo tu o Gošinom muzeju, govorimo o tim objektima. Napravili ste ovde zaista izuzetno moderno zdanje i na taj način pokazujete i Vaš lokal patriotizam. Sigurno je veoma bitno za Smederevsku Palanku da i nove generacije steknu utisak šta Goša znači za njih i šta je značila, naravno za one starije generacije. Tu sigurno stavlјate dosta stvari upravo na očuvanje te tradicije i još uvek, koliko mogu da iz ovih Vaših reči čujem, upravo na tom konceptu poslovanja nekada Goše bazirate i Vaš sadašnji trenutak.
Da, upravo kako je nekada radila Goša i mi radimo, što je malo to čudno nekima, ali mislim da je ta Goša koja je nekada postojala u pravom onom svetlu bila upravo, ja sam uvek pričao to, univerzitet gde su se školovali kadrovi za sve oblasti.
Iz cele države tada?
Iz cele države, da. Ja sam tačno uvek, ti si to dobro primetio, lokal patriota. Ja već četrdeseta godina radim u Goša FOM-u, ja sam došao u Goša FOM, bio sam stipendista Goša FOM-a, nisam otišao iz FOM-a, a mogao sam. Završio sam srednju mašinsko-tehničku školu ovde, zatim fakultet u Kragujevcu i nekako i vezan sam normalno za ovaj kraj. Znači proveo sam skoro ceo život tu. Prema tome, mišlјenja sam da ti kadrovi sa lokala treba da doprinesu više razvoju i grada i same Goše. Mi imamo dosta zaposlenih inženjera koji su sa područja ili Smederevske Palanke ili Plane ili okoline. Imamo i lјude sa strane, to ništa nije, dolaze i lјudi sa strane koji rade ovde, ali mislim da ti lјudi koji su potekli ovde da oni upravo najviše mogu da povuku i da doprinesu razvoju i same Goše i razvoju grada. Isto tako mislim da i u gradu lokal patriote ili lјudi treba da povuku grad napred i dalјe.
Čuli smo koliko Goša FOM znači Smederevskoj Palanci. Koliko Goši FOM-u znači da Smederevska Palanka se razvija i da taj privredni rast i brojni projekti infrastrukturni koji su realizovani poslednjih par godina, doprinesu upravo tome da se Palanka polako vraća što se tiče standarda, što se tiče kompletnih ulaganja, na one nekadašnje pozicije?
Da, ono sve što je urađeno u Palanci u prethodnom periodu to stvarno doprinosi nama za neki privredni bolјi ambijent. Izgradnja saobraćajnica prema Velikoj Plani, prema Mihajlovcu sada što se završava. Sve to i u samom gradu sve što se uradi, sigurno daje bolјu sliku za naše poslovne partnere koji dolaze u ovaj grad. Mislim da svi mi treba da podižemo da taj privredni ambijent u gradu bude bolјi i mi privrednici, a normalno i lokalna samouprava na čelu sa rukovodstvom opštine.
Jel se oseća taj bolјitak u poslednjih par godina, na planu upravo tog poslovnog ambijenta u Palanci?
Oseća se, normalno. Da, to je sigurno dosta bolјe nego što je bilo.
Goša FOM pored tog, kao što se rekli, sistema rada Goše zadržala je i što se Vas lično tiče i kompletne kompanije taj lokal patriotizam, jer ste društveno odgovorna kompanija. Pomažete brojne projekte, pomažete pojedince, pomažete sport, pomažete manifestacije posebno kada govorimo o Smederevskoj Palanci. To je u stvari nešto što, ne možemo da kažemo Vaša obaveza, već u neku ruku i zadovolјstvo.
Mi u našoj firmi, u Goša FOM-u svi u principu volimo i kulturne te manifestacije koje se dešavaju na teritoriji ovde/opštine, imamo i sportske manifestacije, ima dosta rukovodstva koji su se bavili sportom.
I to je Gošina tradicija.
To je Gošina tradicija.
Goša je bila stožer sporta u Palanci.
Znači, sportom u toj staroj Goši svak fabrika bila je sponzor nekog sporta. Posle 2000. Krenulo se nekim drugim tokovima. Mi smo jedna od retkih fabrika koja je nastavila dalјe da ulaže, kao društveno odgovorna firma, da ulaže u sport i u druge kulturne manifestacije u gradu. Uvek kad je bilo potrebno mi smo izlazili u sustret, kad smo mogli i koliko smo mogli i koliko smo bili u mogućnosti. Tako smo i mi pre 15 godina uzeli jedan sport, da kažemo košarku i postali smo na neki način sponzori, odnosno obezbeđujemo sredstva iz same firme, a i od naših poslovnih partnera za funkcionisanje tog kluba i takoreći tu mušku košarku u tom trenutku bili smo objedinili pre 15 godina i evo 15 godina smo sponzori, odnosno pokrovitelјi tog kluba. Pokušavamo da što više dece trenira u tom klubu, sve selekcije imamo. Svih ovih 15 godina niko ne plaća nikakvu članarinu, tako da je to jedan po meni, doprinos ovom gradu i uvek će tako i da bude, pa idemo dalјe.
Tu ste dosta prepoznatlјivi što se tiče košarke, pozicioniran je košarkaški klub Mladost visoko u drugoj muškoj ligi Srbije. Imate sjajne relacije i sa Košarkaškim savezom Srbije. Znamo šta košarka znači našoj zemlјi. Opet s druge strane i što se tiče infrastrukture ovde da bi se košarka igrala na tom vrhunskom nivou neophodno je da sala ili hala zadovolјava sve te kriterijume i tu dosta ulažete, dosta radite na tome. Jednostavno na animiranju sporta i mladih. Kao što ste tokom razgovora i pomenuli, cilј je da u Goša FOM-u bude što više kadrova koji su iz ovog dela Srbije. Opet s druge strane, cilј je da i deca preko sporta i preko kulture imaju prave uslove tu.
Pa mi u toj hali, da kažem treniramo 15 godina skoro. Znamo i kad je ona napravlјena i na koji način je napravlјena. Zato smo ove godine rešili, uradili smo renoviranje te hale, uložili sredstva u novi parket, postavili stolice na tribine, tako da ta sad hala osnovne škole u stvari liči na jednu mali sportsku halu i pokušavamo te uslove da podignemo još na viši nivo, što nadam se da će u budućnosti i da bude. Ujedno, to je jedna pomoć i osnovnoj školi i lokalnoj zajednici na neki način. Bilo bi dobro da tako sve osnovne škole mogu da imaju te sale i da renoviraju sale i da dignu na malo viši nivo.
Ušli smo u 101. godinu Goše polako. Završili ste ovu kampanju što se tiče 100 godina Goše FOM-a, čuli smo šta je ono što je obeležilo Vaše poslovanje tokom 2023. U 2024. nastavlјate sa ovim obavezama. Rekli ste da već imate ugovorene poslove za naredne dve godine, veoma je bitno da se taj kontinuitet održi na pravi način. To Vam je pretpostavlјam i jedan od glavnih cilјeva za 2024.
2024/2025. godina mi imamo kompletno zaokruženo i finansijski plan i fizički plan. Mi idemo dalјe, idemo u razvoj. Ova godina treba da bude godina razvoja, da idemo u neki razvoj novih proizvoda, u traženje novih tržišta. Tako da imamo tu planove da ovu godinu 2024. iskoristimo maksimalno za neku budućnost koja sledi za ove mlađe generacije. Tako da, uložićemo dosta i u razvoj kadrova, samim tim i u samoj firmi investiraćemo dosta sredstava u novu opremu, u nove mašine. Ovih dana pravimo koliko je to investicija, koliko će to investicija da bude u narednom periodu. Taj period investicioni biće 2024/2025. kad smo kompletno upošlјeni i kad imamo na neki način i nekog ostatka para koji možemo da investiramo u opremu i mašine, a samim tim i u razvoj kadrova dalјe.
Naravno, da ne zaboravimo košarku. Košarka je isto bitna. Tu su takođe, najviši cilјevi postavlјeni.
Pa i u košarci idemo dalјe, pa videćemo dokle.
Gospodine Dimitrijeviću, hvala Vam na razgovoru i želim Vam srećnu i uspešnu, pre svega i na privatnom i na poslovnom planu 2024. godinu i nadamo se da ćemo se videti još nekom prilikom da pričamo o novim poslovnim poduhvatima i onome što je značajno za Goša FOM i naravno samim tim sve je to izuzetno značajno i za sam grad i opštinu Smederevska Palanka.
Hvala i Vama i ja isto želim svim građanima opštine Smederevska Palanka srećnu Novu godinu i božićne praznike 2024. pa idemo dalјe.
Hvala Vam još jednom gospodine Dimitrijeviću, na ovom razgovoru. Dakle, poštovani gledaoci, čuli ste jednu afirmativnu priču koja upravo potvrđuje koliko su kompanije kao što je Goša FOM značajne za razvoj Smederevske Palanke. I u narednoj godini možemo od Goše FOM očekivati ovako uspešne rezultate i kao one kompanije koje posluju na svetskom tržištu, ali kao i društveno odgovorne firme. U svakom slučaju, nadamo se da će upravo Goša FOM imati značaj za Smederevsku Palanku, kao što je to bio slučaj sa kompletnom Gošom koja obeležava jedan vek postojanja.

Please follow and like us:
Posted in Пројекти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *