СЕДНИЦА ОКРУЖНОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Одржана седница Окружног штаба за ванредне ситуације Подунавског управног округа

  1. 03. 2020. године

На седници Окружног штаба за ванредне ситуације Подунавског управног округа која је одржана 17. марта 2020. године разматрана је епидемиолошка ситуација изазвана вирусом COVID-19 на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа. У оквиру ове тачке дневног реда разматране су и усвојене мере за спречавање настанка и ширења инфекција изазваних вирусом COVID-19 код запослених и корисника услуга јавних предузећа на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа, организовање позивних центара који би били намењени за комуникацију са старим и изнемоглим лицима у смислу пружања неопходне помоћи у виду достављања најпотребнијих животних намирница и медикамената, рад угоститељских објеката, сала за организовање свих врста прослава, спортских објеката и кладионица на територији Подунавског управног округа, ажурирање спискова повереника и заменика повереника цивилне заштите и сагледавање могућности за њиховоо евентуално ангажовање за спровођење мера на територији јединица локалних самоуправа, имановање координатора за спровођење поменутих мера.

Разматрајући наведене тачке дневног реда Окружни штаб је донео следеће

П Р Е П О Р У К Е

1.да градска управа Смедерево, односно општинске управе Смедеревска Паланка и Велика Плана три пута недељно достављају извештаје о предузетим мерама и актуелном стању сузбијања вируса COVID-19 на територији своје надлежности.

  1. да се ажурирају спискови повереника и заменика повереника цивилне заштите и сагледа могућност њиховог евентуалног ангажовања за спровођење мера на територији јединица локалних самоуправа.
  2. да се угоститељским објектима, салама за организовање свих врста прослава, спортским објектима и кладионицама привремено забрани рад на територији Подунавског управног округа до престанка опасности од вируса COVID-19.
  3. да се на територији јединица локалних самоуправа Подунавског управног округа организује рад позивних центара, који би били намењени за комуникацију са старим и изнемоглим лицима у смислу пружања неопходне помоћи за достављање најпотребнијих животних намирница и медикамената до престанка опасности од вируса COVID-19.
    Поред наведеног разматрано је усвојено и више тема предвиђених Планом рада Окружног штаба за 2020. годину и то: Извештај о раду за 2019. годину и Нацрт годишњег плана рада за 2020. годину Окружног штаба за ванредне ситуације Подунавског управног округа, разматрање и упознавање са капацитетима Црвеног крста Србије за деловање у несрећама, достигнућа и изазови и анализа сарадње са снагама система заштите и спасавања из састава Министарства одбране и Војске Србије и предлог спровођења заједничких активности на оспособљавању, опремању и извршавању задатака заштите и спасавања.
  4. .Седници су поред чланова Окружног штаба за ванредне ситуације присуствовали представници локалних самоуправа са територије Подунавског управног округа-команданти и начелници штабова за ванредне ситуације локалних самоуправа, затим представници Завода за јавно здравље Пожаревац, Основног јавног тужилаштва у Смедереву, Министарства одбране, Полицијске управе у Смедереву, представници Одељења за ванредне ситуације у Смедереву.

Седици је председавао Небојша Павловић, командант Окружног штаба за ванредне ситуације Подунавског уравног округа.

Please follow and like us:
Posted in Друштво.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *