СМЕДЕРЕВО – НАШ ГРАД (СРБ)

Смедерево – престоница српске средњовековне државе, раскрсница значајних водених и копнених путева, град вина, моћне индустрије и бројних културних манифестација.

Мало је познато, а ипак довољно истражено да је Србија после Косовског боја имала још два значајна владара. Један од њих bio је Ђурађ Бранковић, који је и подигао утврђени град Смедерево. Град деспота Ђурђа грађен је по узору на Цариград са геометријском структуром коју чине два неправилна троугла. Изграђен je за 11 година. Зидови су дебљине 4 метара и висине 10. Имали су 25 кула за одбрану од хладног оружја. Подигнути на ушћу реке Језаве у Дунав, бедеми Великог деспотовог града били су водом добро заштићени од непријатељских напада, Мали град је служио као утврђени замак у чијем саставу је био двор деспота Ђурђа. У том периоду Смедерево је постало најзначајнији привредни и културни центар деспотовине Србије.

Please follow and like us:
Posted in Пројекти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *