САОПШТЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Из Центра за социјални рад за општину Смедеревска Паланка свим корисницима њихових услуга и грађанима општине Смедеревска Паланка упућено је следеће

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

У складу са здравственим препорукама, а ради спречавања ширења болести COVID-19 изазване вирусом SARS-Cov-2, имајући у виду у циљу ефикасније заштите свих грађана и корисника у Центру за социјални рад Смедеревска Паланка, превенције и смањивања могућности ширења болести  COVID-19 изазване вирусом SARS-Cov-2, моле се сви грађани, посебно корисници да без преке потребе избегавају долазак у Центар за социјални рад Смедеревска Паланка или да то сведу на минимум, а ради остваривања права и услуга из области социјалне заштите. Како би се и у новонасталим околностима везаним за тренутну епидемиолошку ситуацију свим грађанима пружила благовремена и квалитетна социјална и породично-правна заштита из делукруга рада ове установе, грађани своје захтеве по разним основама могу подносити Центру за социјални рад Смедеревска Паланка на телефон  026/311-365 и електронским путем на е-маил: spalanka.csr@minrzs.gov.rs  након чега ће у току поступка уколико се за то укаже потреба бити писаним путем позвани да дођу у установу. Управне акте по захтевима странака у виду решења, потврда, уверења и сл. , подносиоцима захтева биће досстављени путем поште на кућну адресу.

 

В.Д.ДИРЕКТОР

дипл.правник Данило Лабус

 

Please follow and like us:
Posted in Друштво.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *