ПУ “ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ” ОГЛАСИЛА ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНИХ И НЕУПОТРЕБЉИВИХ ВОЗИЛА

На основу Извештаја Централне пописне комисије дел.бр.539 од 18.02.2020.године о извршеном редовном годишњем попису са стањем на дан 31.12.2019.године, УО ПУ ”Чика Јова Змај” донео је Одлуку о отпису расходованих, неупотребљивих возила дел.бр.684/1 од 27.02.2020.године и Одлуку о јавној продаји расходованих, неупотребљивих возила путем прикупљања писаних понуда дел.бр.1477 од 08.04.2021.године.

Please follow and like us:
Posted in Вести, Огласи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *