Предшколска установа „Наша радост“ у Смедереву

Предшколска установа „Наша радост“ у Смедереву у свом саставу има 9 вртића на територији града. Вртићи имају чврсту сарадњу са основним школама, јер су припремне групе често у простору појединих школа, чиме предшколски програм добија на квалитету. Активно радимо и на замени старог намештаја. Куповином нових креветића, столова и ормарића повећавамо квалитет боравка деце у овој установи. Инвестирамо у котларнице на пелет, и тако утичемо на очување животне стредине, смањења трошкова али и на пријатнији боравак наших најмлађих.

Изградњом нових и обновом постојећих дечијих игралишта, као што је ово у дунав парку надамо се да створимо још боље услове за живот у нашој заједници и малишанима омогућити да уз смех, радост и игру остваре незаборавна сећања на дане одрастања.

ENG

The preschool institution „Nasa radost“ in Smederevo has 9 kindergartens in the city. Kindergartens have a strong cooperation with primary schools, because preparatory groups are often in the space of individual schools, which gives the preschool program a better quality. We are also actively working on the replacement of old furniture. By purchasing new cribs, tables and cabinets, we increase the quality of children’s stay in this institution. We invest in pellet boilers, and thus we influence the preservation of the environment, reduce costs, and also create a more pleasant stay for our youngest.

By building new and renovating existing children’s playgrounds, such as this one in Dunav Park, we hope to create even better living conditions in our community and enable children to realise unforgettable memories of growing up days with laughter, joy and play.

Please follow and like us:
Posted in Пројекти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *