ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА НИКОЛА ВУЧЕН ИЗАБРАН ЗА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА НАЛЕДА

Председник Општине Смедеревска Паланка Никола Вучен, са највише гласова подршке, изабран је данас за члана Управног одбора Националне Алијансе за Локални Економски Развој НАЛЕД.
Чланове Управног одбора (УО) НАЛЕД бира и разрешава Скупштина из својих редова, а приватни, јавни и цивилни сектор су заступљени сразмерно структури чланства.
УО заједно са Извршном директорком усмерава активности удружења у складу са смерницама Скупштине, доприноси развоју и реализацији мисије и циљева удружења, заступа заједничке интересе и вредности чланова у јавности и одговара Скупштини за постигнуте резултате.
УО бира међу својим члановима председника и потпредседнике, бира и разрешава чланове Етичког комитета, Извршног и Саветодавног одбора, одобрава годишњи буџет Извршне канцеларије и набавке веће вредности, образује стручне и радне групе у складу са приоритетима чланства, доноси правилнике о условима за чланство, раду управних органа, додели годишњих признања и друга важна интерна акта.
Мандат УО траје четири године, а чланови се састају једанпут месечно.
Please follow and like us:
Posted in Друштво.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *