Одржана десета седница Скупштине Општине

Смедеревска Паланка, 14. јун 2019.

Одборници Скупштине општине, на данашњој седници, донели су одлуку о братимљењу општине Смедеревска Паланка и града Аншана у Народној Републици Кини. Ова одлука донета у оквиру прве тачке допуњеног дневног реда, а братимљење са градом у НР Кини „успоставља се у циљу непосредног дугорочног повезивања и сарадње у области привреде, пољопривреде, туризма, образовања, науке, културе, спорта, заштите животне средине – и на свим другим пољима где за то постоје могућности и обострани интерес“ – како стоји у тачки два текста Одлуке о братимљењу.

На данашњој седници одборници су донели Одлуку о завршном рачуну буџета Општине Смедеревска Паланка за 2018. годину. Донета је и Одлука о измени Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације за Смедеревску Паланку, као и Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације „Привредно-радне зоне Губераш“.

Донета је Одлука о матичним подручијима на територији општине Смедеревска Паланка, према којој се мала насељена места, Глибовац и Ратари, придодају матичном подручју града, Смедеревске Паланке.

Једна од најзначајнијих одлука донетих на данашњој седници тиче се услова и начина остваривања права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу и трошкова припрема за вантелесну оплодњу. Према члану 2. ове одлуке: „Право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу могу да остваре парови који су, до тренутка подношења захтева за остваривање права на накнаду трошкова која се исплаћују из средстава буџета Општине, без успеха имали три покушаја вантелесне оплодње на терет средстава обавезног здравственог осигурања, као и парови који су одбијени од стране Републичке комисије, а према медицинском налазу вантелесна оплодња је једини начин да дођу до жељене трудноће.“ Такође, према члану 2. ставу 2. ове одлуке, „Право на надокнаду трошкова припреме за вантелесну оплодњу (анализе, тестови, путни трошкови) имају парови који су већ имали два безуспешна покушаја вантелесне оплодње на терет средстава социјалног здравственог осигурања, а испуњавају услове за још један покушај о трошку Републичког завода за здравствену заштиту“.

Усвајању ове одлуке преходила је краћа конструктивна расправа.

Одборници су, такође, донели Решење о образовању Одбора за унапређивање популационе политике у општини Смедеревска Паланка. Задатак овог одбора је да, у складу са мерама Владе Републике Србије, сачини план са конкретним мерама и предлозима за решавање овог проблема. Према овој одлуци, председник Одбора биће Родољуб Станимировић, заменик председника – Данило Лабус, Весна Петровић – секретар, док ће чланови бити руководиоци и стручна лица из Опште болнице „Стефан Високи“, Дома здравља, Предшколске установе, Центра за социјални рад, директори средњих школа, директори основних школа из града, Селевца, Кусатка, Ратара, Голобока и Баничине, и аутор књиге „Зауставимо белу кугу у Србији“, др Миодраг Талијан.

Између осталог, на данашњој седници усвојена је Одлука о мрежи објеката, васпитних група, броја деце и васпитног особља потребних за непосредан рад са децом Предшколске установе „Чика Јова Змај“ за 2019/2020. годину, а донета је и Одлука о измени Одлуке о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода, у делу којим се регулише паушално задужење потрошача воде по члану домаћинства, односно у случајевима када се потрошња воде не може утврдити очитавањем водомера.

Између осталог, на данашњој седници донето је решење о давању сагласности на повећање цене воде, одвођења отпадних вода и других услуга ЈКП „Водовод“ у Смедеревској Паланци, као и Решење о повећању цене превоза на градској линији ПО „Ласта“ Смедеревска Паланка.

Одборници су разматрали и донели решења о усвајању извештаја о раду Општинске управе Општине Смедервска Паланка за 2018. годину, финансијских извештаја и извештаја о раду јавних предузећа и установа чији је оснивач Општина, као и одлуке о разрешењу и именовању чланова школских одбора основних школа на територији паланачке општине.

Please follow and like us:
Posted in Политика.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *