Нушићеви дани и Дунав филм фест

Престижни позоришни фестивал „Нушићеви дани“ се реализује сваког априла у Смедереву и окупља поштоваоце позоришне уметности. Током трајања фестивла изводе се позоришне представе, организују научни скупови, трибине, изложбе, дечји програми посвећених највећем српском комедиографу. Осим овог фестивала Смедерево је домаћин филмског фестивала „Дунав филм фест“ који се сваког лета организује у Малом граду Смедеревске тврђаве, а који има племенити утицај на живот Смедерева. Особеност овог фестивла је његов амбијентални карактер захваљујући очаравајућем простору средњевековног града деспота Ђурђа Бранковића. Када смо већ код тврђаве, не смемо да не поменемо Дане витезова који на један суптилан али веома реалистичан начин, приказују средњевењковни начин живота српских јунака. Витезови у сјаним оклопима, мачеви, штитови буздовани, само су најава турнирима храбрости који се дешавају тих дана.

ENG

The prestigious theater festival „Nušićevi dani“ is held every April in Smederevo and gathers the theater art admirers. During the festival, there are a lot of theater performances, scientific gatherings, tribunes, exhibitions, children’s programs, all of them dedicated to the greatest Serbian comedy writer. In addition to this festival, Smederevo is the host of the film festival „Dunav Film Fest“, which is organized every summer in the Small Town of the Smederevo Fortress, and which has a noble impact on the life of Smederevo. The peculiarity (pikjulieriti) of this festival is its ambient character, thanks to the enchanting space of the medieval city of despot Đurađ Branković. Speaking of the fortress, we must not forget about the Days of the Knights, which, in a subtle (satl) but very realistic way, show the medieval way of life of Serbian heroes. Knights in shining armours, swords, shields, maces, are just an announcement of the tournaments (toornaments) of courage that are happening in those days.

 

Please follow and like us:
Posted in Пројекти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *