Градски трг и Црква Светог Гоеоргија

 

Незаобилазно место у Смедереву је главни градски трг који је настао у првој половини 19. века на месту Велике пијаце. Централно место на тргу троугаоног облика заузима споменик културе, Храм Светог Георгија. Око трга се налазе културно исторјски објекти од великог значаја: Споменик палим борцима у Првом светском рату, зграда Окружног начелства – данашњи Окружни суд, зграда старог Општинског дома и Градска галерија савремене уметности. Црква Светог великомученика Георгија подигнута средином 19. века представља  културно добро нашег града. Изведена је као прва реминисценција једног српског средњовековног споменика, цркве Свете Тројице манастира Манасије и спада међу највеће храмове 19. века у Србији. Храм је рађен од белог мермера, стилски обликован у српско-византијском духу. У основи представља развијени уписани крст са пет купола, а свод цркве држи шест барокних стубова. Спољашњим изгледом доминира барокни звоник, који је као и фасада ове године у реконструкцији.

ENG

An unavoidable place in Smederevo is the main town square, which was built in the first half of the 19th century on the site of the Great Bazzare. The central place on the triangular square is occupied by a cultural monument, the Church of St. George. Around the square there are cultural and historical buildings of great importance: the Monument to the Fallen Soldiers in the World War One, the building of the District Administration – today’s District Court, the building of the old Municipal House and the City Gallery of Contemporary Art. The Church of the Holy Great Martyr George, built in the middle of the 19th century, is a cultural asset of our city. It was performed as the first reminiscence of a Serbian medieval monument, the Church of the Holy Trinity of the Manasija Monastery, and represents one of the largest temples of the 19th century in Serbia. The temple is made of white marble, shaped in the style of the Serbian-Byzantine spirit. In the base it represents a developed inscribed cross with five domes, and the vault of the church holds six baroque pillars. The exterior is dominated by a baroque bell tower, which, like the facade, is under reconstruction this year.

Please follow and like us:
Posted in Пројекти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *