Гимназија

Смедеревска гимназија је једно од најлепших здања грађених почетком 20. века у Смедереву. Гимназија је основана 1871. године, али је саграђена 1904. године на имању великог добротвора Дина Манчића, који је завештао своју имовину за подизање школе. На средишњем делу зграде, која стилски припада неоренесанси и класицизму, издвајају се стубови и две људске фигуре на врху зграде. Након више деценија извршена је свеобухватна реконструкција и санација зграде Гимназије Смедерево. Реконструкција је обухватала: реконструкцију фасаде, замену столарије и инсталација, оштећених подова, замену котла, сређивање крова, мокрих чворова, фискултурне сале, дворишта, свечане сале и учионица. Изведеним радовима умногоме су побољшани услови за рад, пре свега током зимских месеци. У дворишту је изграђен и јединствени атријум с трибинама. Захваљујући локалној самоуправи школа је опремљена и новим намештајем чиме је употпуњен план обнове.

ENG

Smederevska Gimnazija High School is one of the most beautiful buildings built at the beginning of the 20th century in Smederevo. The high school was founded in 1871, but was built in 1904 on the property of the great benefactor Dino Mančić, who bequeathed his property for the construction of the school. In the central part of the building, which style belongs to the Neo-Renaissance and Classicism, there are pillars and two human figures at the top of the building. After several decades, a comprehensive reconstruction and rehabilitation of the building of the Smederevska Gimnazija high school was carried out. The reconstruction included: the reconstruction of the facade, the replacement of carpentry and installations, damaged floors, the replacement of the boiler, the adjustment of the roof, toilets, gym, courtyard, ceremonial hall and classrooms. The performed works have greatly improved the working conditions, especially during the winter months. A unique atrium with grandstands was built in the yard. Thanks to the local government, the school is also equipped with new furniture, which completes the renovation plan.

Please follow and like us:
Posted in Пројекти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *