Геронтолошки центар

Мислимо на наше најстарије суграђане. Дом за смештај старих лица Смедерево званично је започео са радом 1947. године на локацији на којој се и данас налази у мирном и климатски заштићеном делу Смедерева. На овом простору налазе се три одвојена, али функционално повезана објекта за смештај, као и пословна зграда. Остало је делом пошумљена зелена површина, са пратећим садржајима парка идеалним за одмор корисника. Реновирањем смештајних капацитета као и кухињско ресторанског дела боравак чини још лагоднијим, а поред услуге стационара, дом има и свог лекара, физиотерапеута, велики број медицинског особља, као и правну подршку те за кориснике дома чини безбедно и пријатног окружење.

ENG

We also think of our oldest fellow citizens. The Smederevo Home for the Elderly officially started operating in 1947 on a location where it is still located, in a quiet and climate-protected part of Smederevo. In this area there are three separate but functionally connected accommodation facilities, as well as an office building. The rest is a partially forested green area, with the accompanying contents of the park ideal for the rest of the users. By renovating the accommodation capacities as well as the kitchen and restaurant part, it makes the stay even more comfortable, and in addition to the inpatient service, the home also has its doctor, physiotherapist, large number of medical staff, as well as legal support and a safe and pleasant environment for home users.

Please follow and like us:
Posted in Пројекти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *