ДВАНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛНКА

Седници Скупштине општине Смедеревска Паланка присуствовало је четрдесет одборника. Већином гласова , 38  за,   одборници локалног парламента усвојили су  предлог Одлуке  о престанку коришћења непокретности Јавног предузећа „Паланка“ и преузимању наведених права од стране Општине Смедеревска Паланка, као и  предлог  Одлуке о покретању ликвидације над Јавним предузећем „Паланка“ у Смедеревској Паланци. Ликвидација над овим предузећем биће спроведена вансудски, преко ликвидационог управника. Сви законом предвиђени  услови за покретање ликвидације су испуњени , а закључено је да не постоје организациони и економски услови за даљи рад ЈП „Паланка“. За ликвидационог управника именован је дипломирани економиста, Славољуб Милић.

Одборници су већином гласова усвојили Предлог одлуке о доношењу програма мера за измиривање обавеза Општине  и субјеката чији је оснивач, према ЈП ЕПС Београд и Техничком центру Крагујевац , што се односи на споразум о репрограму дуга за струју. О томе шта се радило претходних година и на који начин ће се отплатити дуг, одборницима је објаснио председник општине, Никола Вучен. 

-У децембру прошле године Влада Србије је донела закључак да у наредном периоду покушамо да у сарадњи са Електропривредом Србије  дођемо до решења, како да измиримо дуг за електричну енергију. Када смо преузели руковођење општином, наследили смо велика  дуговања, а само  дуг  за струју износио је милијарду и двеста милиона динара. Ништа се драстично није променило у ове три године, али све то време тражили смо најбољи начин како да отплатимо дуг,  а да не угрозимо буџет општине и кориснике буџета. Уз помоћ Министраства финансија, Владе Србије и велико ангажовање председника Александра Вучић , пронашли смо најбољи модел, а то је да репрограмирамо дуг. Захваљујући  државним установама и општинској служби за финансије , посебно Милану Тркљи,  до краја године овај деценијски проблем биће решен. Укупно дуговање за утрошену електричну енергију свих буџетских корисника је око милихјарду и двеста милиона динара. Ми смо се определили за дужи пут решавања овог проблема,  али смо зато успели да уштедимо, односно да смањимо дуг на 845 милиона динара. Данашњом одликом Скупштине општине да репрограмира дуг, послаћемо предлог Влади Србије , који ће  се следећег четвртка наћи на дневноим реду  седнице Владе. То значи да ћемо за неколико дана потписати споразум са ЕПС о репрограму укупног  дуга за струју. Репрограм ће бити потписан на десет година, а грејс период  још увек договарамо, рекао је Вучен.

Усвојен је предлог одлуке о Месним заједницама на територији општине. Нова одлука је усклађена са законом и статутом Општине, а односи се на правни статус месних заједница , финансирање и функционисање,  а поред осталог и  избора чланова савета.  Извештај о извршењу буџета општине Смедеревска Паланка за период јануар – септембар 2019. године поднео је самостални саветник за финансије, Милан Тркља. Он је истакао да су остварени укупни буџетски приходи од 806 милиона динара, што у односу на укупне приходе за целу 2019. годину представља 60,01 одсто. Укупни буџетски расходи за исти период износили су нешто више од 795 милиона  и 600 хиљада динара, што представља 60,02 одсто од укупно планираних за целу годину. -На основу извештаја се може видети да се расходи извршавају сразмерно, по свим корисницима, колико год је могуће с обзиром на веома тешку финансијску ситуацију, рекао је Милан Тркља.

Поред осталог, на дванаестој седници Скупштине усвојен је  предлог Одлуке о обезбеђивању јавног осветљења на територији општине,  Предлог програма уређивања грађевинског земљишта, изградње  и одржавања комуналне инфраструктуре у општини, Предлог измена програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине за 2019. годину као и Извештај о раду Општинског правобранилаштва за 2018/19 годину. Извештај је поднео општински правобранилац, Зоран Стојковац:

– Последњи извештај о раду правобранилаштва у овој сали разматран је пре двадест година. Нећу да коментаришем шта је узрок томе, али зато ја овај извештај подносим са поносом  и поштовањем према одборницима који су поставили мене за правобраниоца. Подношење овог извештаја није обавеза, већ знак једног коректног односа и поштовања. Посебно морам да истакнем наше зајдничко ангажовање у вези са  репрограмом за струју и отплатом кредита банци Интези,  где смо уштедели преко 200 милиона динара. Једна од најважнијих улога општинског правобраниоца јесте да прати друштвене и имовинске односе, финансијска кретања која могу да утичу на буџет, и да указује на одређене неправилности, начине и мере да се спречи одлив новца из буџета. Имали смо много спорова и против Предшколске установе,  где  је утрошено много новца за трошкове поступка. Наследио сам двеста двадест предмета, где су трошкови поступка уз главни дуг  укупно износили око седам милиона динара.  Није се водило рачуна и зато су узалуд потрошени толики новци. Доласком правобраниоца за наредних сто предмета потрошено је  осамсто  хиљада динара. Савесним,одговорним и домаћинским понашањем уштедели смо неколико милиона динара. Ово истичем, јер не смемо више да дозволимо да обавезе према повериоцима измирујемо путем суда  и извршног поступка, већ да на време исплаћујемо све рачуне, што се сада и чини, рекао је поред осталог Стојковац.

Одборници Скупштине општине Смедеревска Паланка разматрали су  извештај ликвидационог управника о спроведеном поступку ликвидације над Спортском организацијом Грдаски фудбалски клуб „Јасеница 1911“ у ликвидацији, и  усвојили Предлог одлуке о окончању поступка ликвидације над Спортском организацијом  Градски  фудбалски клуб „Јасеница 1911“  у ликвидацији.  Донето је решења о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ за 2019. годину, дата је  сагласност на измене ценовника ЈКП „Општинска гробља Смедеревска Паланка“ о коришћењу јавних паркиралишта. Донето је  решења о разрешењу в.д. директора  Апотеке „Здравље“ Весне Манојловић, а за  новог в.д. директора именована је др Александра Нарић. Одборнику Радославу Симићи на данашњој седници је утврђен престанак одборничког мандата, јер је  предходно поднео оставку на место одборника због ангажовања у Кабинету председника општине. За реч се јавио заменик председника СО, Родољуб Станимировић који је том приликом рекао:

-У име одборничке групе Српске напредне странке захваљујем се председнику општине и  запосленима у општинским службама на исцрпним извештајима о раду.  У претходном периоду, а узмимо у обзир проблеме које смо затекли, много тога је урађено. После посете председника Србије Смедеревској  Паланци све се променило.  Руководство Општине је све што је планирано  спровело у дело, а решавају и инфраструктурни проблеме.  Захваљујем се и колегама одборницима који нису у власти на присуству, гласању и подршци. Питам се где су други одборници, који већ дуго не долазе на седнице. Да ли је њима политика забава, да се појаве на изборима и освоје по који Мандат, јер очигледно не воле да седе у скупштинским клупама. Њима је очигледно једини циљ да одлазе у главни град , пале књиге и нападају заменика градоначлника,  уместо да су овде у тренутку када се општина опоравља.

На крају данашње седнице одборницима се обратио председникопштине Никола Вучен:

-Захваљујем свим одборницима на данашњим излагањима, као и општинском правобраниоцу који нам је свима много помогао у превазилажењу проблема које смо имали, проблема финасијске и правне природе , у протеклом периоду. Вас, одборнике, бих замолио да будете  активнији на седницама Скупштине, јер ви сте одборници Српске напредне странке, која је Смедеревску Планку подигла из пепела. Ви одбрници, мислим на све вас присутне у сали,  морате  да покажете  због чега сте  ту, да  управо ви заступате  грађане који су вам дали поверење и мандате. Проблеми који муче наше суграђане  треба да буду изнети овде и да заједно покушамо да их решимо.  Честитам новоизабраној начелници општинске управе, Гордани Костић на постављењу.  Драго ми је да су и запослени у општинској управи препознали нашу жељу и вољу да променимо ствари на боље, а постављење Гоце за начелника је један добар пример како може добро да се функционише.

Please follow and like us:
Posted in Политика.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *