ПОПЛАВЕ – ПОСЛЕДИЦЕ И ПРЕВЕНЦИЈА

Трошкови санације поплавом погођеног подручја око четири и по пута су већи од цене изградње ефикасног система заштите. После катастрофалних поплава 2014. године, које су између осталог показале да се деценијама није улагало у системе за одбрану, паралелно се граде и обнављају системи заштите, и јача организација цивилне заштите, мониторинг и благовремено реаговање, у циљу поредипређивања катастрофалних појава или смањивања штете.

Глибовачка преграда

Када је реч о Смедеревској Паланци, у периоду од 1999. до 2014. односно раздобљу између две велике поплаве, више захваљујући агилним појединцима, него тадашњој локалној самоуправи – значајно је унапређен ниво заштите на реци Кубршници. Тада је међутим дошло до тешко објашњивог пропуста. Никада, наиме, није завршена Глибовачка преграда, насип који спречава да висок водостај Кубршнице, у горњем току, продре у брањено подручје, најпре извориште Булине воде, а потом и у Карађорђево насеље. И управо на овом месту могло је да дође и до изливања и током великих атмосферских падавина, у јуну 2023.

Захваљујући брзој интервенцији команданта Општинског штаба за ванредне ситуације, Николе Вучена, невераоватно брзо набављена је пумпа велике снаге, која је успешно евакуисала воду из брањеног подручја, и спречила поплаву, иако су неко време били загађени бунари на Булиним водама, што је довело до мањих рестрикција у водоснабдевању.

Брига о Јасеници и Кубршници, водотоковима првог реда, у ингеренцији је Јавног предузећа „Срвијаводе“, а старање о току овох река поверено је „Водопривреди АД“ у Смедеревској Паланци. Међитим, црпне станице, дуж токова ових река, нису адекватно чуване, и све су опљачкане и девастиране. Тако више нема ниједне пумпе која би црпла воду из брањеног подручја. Да није било интервенције командантна штаба, последице би свакако биле значајне – не као 2014. и 1999. године, али би поједина домаћинства несумњиво била угрожена.

Општински штаб за ванредне ситуације је, уз помоћ стручно-оперативних тимова, убрзо после јунске ванредне ситуације пописао сва слаба места, са посебним нагласком на пропуст у Глибоивачкој прегради, и затражио од „Србијавода“ хитну санацију.

Крађа жабљих поклопаца

Иако је систем заштите од поплаве на Јасеници, у периоду после 2014. знатно подигнут, јер је Влада Србије енергично реаговала после поплаве и обезбедила средства за подизање нивоа заштите на многим кризним тачкама у Србији – у Смедеревској Паланци посебан проблем представља крађа такозваних „жабљих поклопаца“, односно „клапни“, које спречавају да се вода, која се из брањеног подручја одводи у ток река, приликом великог водостаја враћа, и угрожава насеља.

На подручју општине више пута замењено је више од стотину жабљих поклопаца. Последњи пут, стављани су пластични поклопци, који немају готово никакву тржишну вредност као отпадна сировина, за разлику од претходних, металних клапни. Ипак, и ови поклопци су украдени. Вода која би продирала путем цеви у брањено подручје, надирала би знатно спорије, него приликом линијског преливања насипа, али би свакако дошло до причињавања материјалне штете. И зато је важно подсећати наше суграђане да на овај начин угрожавају, најчешће, и сопствена домаћинства – а да је крађа „жабљих поклопаца“, као и свако друго оштећење система за одбрану од поплава – кривично дело, јер се угрожава општа сигурност грађана.

Please follow and like us:
Posted in Пројекти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *