МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ ОБЕЗБЕДИЛО ПРЕКО 2 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ СМЕДЕРЕВУ

На основу Закона о ефикасности коришћења енергије, Министарство рударства и енергетике, за град Смедерево обезбедило је средства у износу од 2.351.000, 00 динара. Поред тога, град је определио средства у истом износу од 2.351.000,00 динара, што укупно представља 4.702.000,00 динара. Република Србија, као и град Смедерево, увидели су значај у уштеди енергије, сигурност снабдевања енергијом, као и смањање утицаја енергетског сектора на животну средину и климатске промене. О условима коришћења средстава по основу конкурса грађани Смедерева биће обавештени у наредном периоду.

Please follow and like us:
Posted in Вести, Друштво.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *