Културно уметничка друштва

 

На територији града Смедерева регистровано је 22 културно уметничка друштва. Чланови свих ансамбала су посвећени очувању традиционалних вредности кроз песму и игру. Друштва функционишу тимски, размењујући народну ношњу и искуства. Њихов рад се огледа кроз велики број наступа у Смедереву, Србији али и ван граница наше земље. Сваког лета на више локација у граду се одржава културна манифестација под називом „Културно лето“ током којег се представљају сва Кутурно Уметничка Друштва. То је прилика да чланови свих узраста покажу своје умеће, како својим суграђанима тако и туристима.

ENG

22 cultural and artistic societies are registered on the territory of the city of Smederevo. Members of all ensembles are dedicated to preserving traditional values ​​through song and dance. The societies function as a team, exchanging national costumes and experiences. Their work is reflected in a large number of performances in Smederevo, Serbia, but also outside the borders of our country. Every summer, a cultural event called „Kulturno leto“ is held on several locations in the city, during which all Cultural and Artistic Societies are presented. It is an opportunity for members of all ages to show their skills, both to their fellow citizens and tourists.

Please follow and like us:
Posted in Пројекти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *