Смедерево Вила „Златни брег“

Међу најатрактивнијим споменицима културе је вила „Златни брег“ која је некада била летња резиденција династије Обреновић. Изграђена на узвишењу са ког се пружа незабораван поглед на Дунав. Плодно земљиште на коме су непрегледни засади винове лозе и сеновите шуме липа, кестена и четинара, овај симбол дворске културе чини још раскошнијим. Летњиковац је подигао кнез Миахило Обреновић на имању свог оца 1865. године, а са посебном пажњом је уредио парк. Крајњи изглед вили је дала краљица Наталија након реконструкције 1897. године, а духовни процват се десио током владавине њеног сина Александра Обреновића. Током година које су уследиле вила у Смедереву је постала једно од најважнијих стецишта српске културне елите, али и место важних државних одлука. Након Другог светског рата вила прелази у државно власништво, а тек од 2014. постала је доступна и за посетиоце. Унутрашњост виле чини стална поставка вредних експоната Историјског музеја и Музеја примењене уметности у Београду, који одишу величанственошћу. Оно по чему се овај крај посебно истиче је неговање винове лозе које датира још из времена Римљана, а по квалитетним винима је био познат и деспот Ђурађ Бранковић. Када је кнез Милош саградио конак са винским подрумом, постао је један од највећих виноградара у историји. Корак даље је отишао његов син Кнез Михајло, који је обновио очеве винограде, а бербу грожђа уздигао на ниво светковине. Грожђе из кнежевог, потом и краљевог винограда, постаће узор смедеревским виноградарима, из чега ће се крајем 19. века родити идеја о „Изложбама грожђа“ које данас имају ново обличје у туристичко-привредној манифестацији „Смедеревска јесен“.

ENG

Among the most attractive cultural monuments is the villa „Zlatni breg“, which used to be the summer residence of the Obrenović dynasty, built on a hill with an unforgettable view of the Danube. This symbol of court culture makes the fertile land on which there are endless vineyards and shady forests of linden, chestnut and conifer even more luxurious. The summer house was built by Prince Mihailo Obrenović on his father’s estate in 1865, and he arranged the park with special care. The final look of the villa was given by Queen Natalija after the reconstruction in 1897, and the spiritual flourishing happened during the reign of her son Aleksandar Obrenović. During the years that followed, the villa in Smederevo became one of the most important meeting places of the Serbian cultural elite, but also a place of important state decisions. After the World War Two, the villa became state property, and only from 2014 it became available to visitors. The interior of the villa is a permanent display of valuable exhibits of the History Museum and the Museum of Applied Arts in Belgrade, which exude magnificence. What makes this area special is the cultivation of the vine, which dates back to Roman times, and the despot Đurađ Branković was also known for his quality wines. When the Duke Milos built a boarding house with a wine cellar, he became one of the greatest winegrowers in history. His son Knez Mihailo went a step further, and restored his father’s vineyards, and raised the grape harvest to the level of a celebration. Grapes from the duke’s, then the king’s vineyard, will become a model for Smederevo winegrowers, from which the idea of ​​“Exhibitions of grapes“ will be born at the end of the 19th century, which today have a new look in the touristic and economic event „Smederevska jesen“.

Please follow and like us:
Posted in Пројекти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *