РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ КУЋА НА СЕЛУ

Министарство за бригу о селу расписало je Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом. Сеоска кућа за чију куповину подносиоци пријаве конкуришу, може да се налази на територији свих насељених места Републике Србије, изузев у градским и општинским седиштима и приградским насељима.

Бесповратна средства која се додељују по овом Конкурсу нису намењена за опремање сеоске куће и окућнице, порез на пренос апсолутних права приликом купопродаје сеоске куће са окућницом, порез на имовину, трошкове прикупљања документације за пријављивање на јавни конкурс, као и за грађевинске радове за адаптацију сеоске куће.

Максимални износ бесповратних средстава предвиђен за куповину сеоске куће са окућницом износи 1.200.000,00 динара, а укупна вредност сеоске куће са окућницом не може бити већа од 1.200.000,00 динара.

За добијање ових средстава могу да конкуришу држављани Републике Србије који имају пребивалиште на територији Републике Србије и мање од четрдесет пет година живота. Подносиоци пријаве требало би да буду брачној заједници или трајнијој ванбрачној заједници у моменту подношења пријаве. Могу да конкуришу и самохрани родитељ или млади пољопривредник/ца.

Они који конкуришу не смеју да буду власници или сувласници непокретности на територији Републике Србије, изузев пољопривредног земљишта, и да исту нису отуђили/поклонили у претходних пет година од дана објављивања јавног конкурса. Такође, у моменту подношења пријаве не сеју имати неизмирених доспелих обавеза по основу пореза и доприноса.

Бесповратна средства ће се додељивати по редоследу поднетих пријава – до утрошка буџетских средстава предвиђених за ову намену, а најкасније до 1. новембра 2021.године.

Please follow and like us:
Posted in Вести, Друштво.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *